Internetový obchod Charmeine.sk dňom 1. 1. 2014 ukončil svoju činnosť. Všetkým zákazníkom ďakujeme za ich dôveru a prajeme im, aby našli vhodnú alternatívu voči našim výrobkom v primeranej kvalite.

Ďakujeme.